Kết quả Xổ số Power 6/55 Thứ ba, ngày 28-05-2024

01 25 29 37 40 54 50

Giá trị Jackpot 1: 47.522.322.750 đồng

Giá trị Jackpot 2: 4.503.972.650 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 47.522.322.750
Jackpot 2 | 0 4.503.972.650
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 628 500.000
Giải ba 15.067 50.000

Kết quả Xổ số Power 6/55 Thứ bảy, ngày 25-05-2024

15 22 38 39 43 53 20

Giá trị Jackpot 1: 44.500.277.100 đồng

Giá trị Jackpot 2: 4.168.189.800 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 44.500.277.100
Jackpot 2 | 0 4.168.189.800
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 547 500.000
Giải ba 12.607 50.000

Kết quả Xổ số Power 6/55 Thứ năm, ngày 23-05-2024

08 12 42 47 51 52 36

Giá trị Jackpot 1: 42.733.638.750 đồng

Giá trị Jackpot 2: 3.971.896.650 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 42.733.638.750
Jackpot 2 | 0 3.971.896.650
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 627 500.000
Giải ba 14.273 50.000

Kết quả Xổ số Power 6/55 Thứ ba, ngày 21-05-2024

01 02 14 32 33 41 04

Giá trị Jackpot 1: 40.422.908.100 đồng

Giá trị Jackpot 2: 3.715.148.800 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 40.422.908.100
Jackpot 2 | 0 3.715.148.800
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 640 500.000
Giải ba 14.585 50.000

Kết quả Xổ số Power 6/55 Thứ bảy, ngày 18-05-2024

12 18 20 25 27 52 44

Giá trị Jackpot 1: 37.855.412.400 đồng

Giá trị Jackpot 2: 3.429.871.500 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 37.855.412.400
Jackpot 2 | 0 3.429.871.500
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 740 500.000
Giải ba 14.703 50.000

Kết quả Xổ số Power 6/55 Thứ năm, ngày 16-05-2024

20 25 27 39 45 55 44

Giá trị Jackpot 1: 35.985.134.550 đồng

Giá trị Jackpot 2: 3.222.062.850 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 35.985.134.550
Jackpot 2 | 0 3.222.062.850
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 538 500.000
Giải ba 12.439 50.000

Kết quả Xổ số Power 6/55 Thứ ba, ngày 14-05-2024

05 17 36 40 46 50 01

Giá trị Jackpot 1: 33.986.568.900 đồng

Giá trị Jackpot 2: 3.442.952.100 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 33.986.568.900
Jackpot 2 | 1 3.442.952.100
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 554 500.000
Giải ba 12.448 50.000