Kết quả Xổ số Max3D Thứ tư, ngày 29-05-2024

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 368 126 126 1tr
Nhất 477 410 745 611 58 350N
Nhì 098 608 206 98 210N
528 836 750
Ba 625 520 657 322 147 100N
617 029 466 470
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK251.000.000
G6Trùng 1 số G1839150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK361040.000

Kết quả Xổ số Max3D Thứ hai, ngày 27-05-2024

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 896 253 16 1tr
Nhất 211 224 982 519 108 350N
Nhì 476 782 701 202 210N
173 530 459
Ba 328 324 172 939 142 100N
298 073 410 133
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2240.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK421.000.000
G6Trùng 1 số G1604150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK577640.000

Kết quả Xổ số Max3D Thứ sáu, ngày 24-05-2024

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 465 479 36 1tr
Nhất 780 250 206 786 41 350N
Nhì 362 233 606 75 210N
552 222 075
Ba 209 706 218 094 58 100N
500 445 480 018
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G23140.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK631.000.000
G6Trùng 1 số G1417150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK369040.000

Kết quả Xổ số Max3D Thứ tư, ngày 22-05-2024

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 493 691 24 1tr
Nhất 066 566 928 691 42 350N
Nhì 096 541 183 78 210N
645 195 093
Ba 411 564 679 472 227 100N
579 625 802 469
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK441.000.000
G6Trùng 1 số G1315150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK363640.000

Kết quả Xổ số Max3D Thứ hai, ngày 20-05-2024

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 820 749 17 1tr
Nhất 174 017 235 707 72 350N
Nhì 785 789 510 147 210N
930 123 123
Ba 769 743 308 593 110 100N
675 056 927 346
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G32410.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK701.000.000
G6Trùng 1 số G1498150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK550840.000

Kết quả Xổ số Max3D Thứ sáu, ngày 17-05-2024

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 750 193 14 1tr
Nhất 202 250 007 800 44 350N
Nhì 499 570 233 113 210N
548 604 739
Ba 047 966 682 748 67 100N
494 549 052 659
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK401.000.000
G6Trùng 1 số G1306150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK345040.000

Kết quả Xổ số Max3D Thứ tư, ngày 15-05-2024

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 388 887 20 1tr
Nhất 883 167 854 931 32 350N
Nhì 510 133 637 62 210N
876 075 756
Ba 193 683 756 800 82 100N
682 877 807 163
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G121.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK301.000.000
G6Trùng 1 số G1445150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK306440.000